Vejledning om opskrivning af elever på venteliste til Rønne Privatskole

 

 

Hvis du ønsker at opskrive dit barn på ventelisten til Rønne Privatskole, skal du blot udfylde en elektronisk blanket.

Klik HER for at blive ført videre til den elektroniske blanket.

Når du har gennemført opskrivningsproceduren i vores ventelistesystem, er dit barn registreret fra denne dato, og du vil få en automatisk bekræftelse fra systemet, med kopi af de informationer du har givet.
Modtager du ikke en automatisk bekræftelse, bør du kontrollere spam-filteret i din mailboks eller kontakte kontoret for afklaring. Bemærk at Rønne Privatskole ikke opkræver depositum ved opskrivning, derfor fremgår det af bekræftelsen, at der er betalt ”0 kr.”.

Hvornår bliver man kontaktet?

Elever til vores kommende børnehaveklasse og kommende 6. klasser bliver i løbet af efteråret kontaktet, hvis man får tildelt en plads.

Elever til vores kommende 10. klasse bliver i løbet af december/januar kontaktet, hvis man får tildelt en plads og inviteret til et infomøde.


Optagelse i de øvrige klasser sker løbende, når der opstår ledige pladser.
Her vil elev og forældre blive inviteret til en samtale, med henblik på optagelse. Herigennem sikrer vi os, at vi bevarer og fortsætter den balance og kontinuitet, der er i de eksisterende klasser. Skolen forbeholder sig i øvrigt altid ret til 1-2-ugers gensidig prøveperiode.


Prioritering ved ledige pladser.


Hvis der er flere børn på ventelisten, end der er plads til i den enkelte klasse, sker prioriteringen efter følgende kriterier:
 

1. Søskende til børn, der allerede går på skolen, samt børn af ansatte.
2. Kønsfordeling i klassen.
3. Anciennitet - dvs. opskrivningstidspunktet, hvor barnet er noteret på ventelisten.

Siger man nej til en plads, kan man stadig opretholde ancienniteten.
Bliver man tilbudt en plads, hvor man siger ja og indmeldelsen er foretaget, men efterfølgende ombestemmer sig, mistes ancienniteten på ventelisten.
Man skal årligt ind og bekræfte, at man stadig er interesseret i at stå på ventelisten, det modtager man en mail om, via den mailadresse man har oplyst. Ligeledes er man selv ansvarlig for at opdatere kontaktoplysninger og andre oplysninger på barnet på ventelisten.


Særligt vedrørende børnehaveklassen:
 

Når det gælder ancienniteten ved optagelse til vores kommende børnehaveklasse, er der desuden den tilføjelse, at vi tager højde for barnets fødselsdato i forhold til opskrivningstidspunktet i barnets første leveår. Herved ligestiller vi børn født sidst på året med børn født først på året.

Hvis et barn får tilbudt plads til børnehaveklassen, men af pædagogiske grunde skal vente, vil barnet være sikret plads til næste skoleår. En tilmelding kan kun flyttes fra et skoleår til et andet, hvis det er pædagogisk begrundet.
Skolens SFO er obligatorisk for børnehaveklasse til og med 2. klasse, og herefter er det valgfrit for 3. og 4 klasse.
Hellere en plads på ventelisten nu, end senere.


Selvom ventelisterne er lange, er det ikke nødvendigvis forgæves at stå langt nede på listen, da listen er dynamisk. Erfaring viser, at der er børn, som står langt nede på ventelisten, der alligevel får tilbudt plads. Der kan derfor heller ikke løbende gives noget præcist svar på, hvor højt man står på ventelisten eller betydningen/udfaldet af dette.


Hvis du har spørgsmål til opskrivning og optagelse, er du meget velkommen til at kontakte skolens kontor.

 

Samtykke for databehandling ved opskrivning:

Ved opskrivning af barnet på Rønne Privatskole, vil barnets data samt data der knytter sig til barnet opbevares i skolens it-systemer.

Barnets data samt data der knytter sig til barnet, vil blive delt med relevante ansatte medarbejdere på skolen og it-programsamarbejdspartnere.

Barnets data samt data der knytter sig til barnet, vil blive slettet senest 12 måneder efter barnet stopper på skolen, eller når forældrene ønsker barnets oplysninger slettet.

Disse oplysninger er nødvenige for at skolen kan få barnet registreret i skolens ventelistesystem.

Ved modtagelse af barnets data samt data der knytter sig til barnet, tillader forældrene ovenstående.