Rønne Privatskoles værdigrundlag

 

Vi ønsker en skole, hvor eleverne glæder sig til at møde ind hver morgen, hvor de har plads til at udfolde sig, hvor de føler sig hjemme, og hvor de har noget at skulle have sagt. Det er skolens mål at stimulere den enkelte elevs videbegær, nysgerrighed, engagement og fantasi. Skolen skal have fokus på motivation og læringsmiljøer, hvor der plads til ildsjæle, den kreative, den boglige og udvikling af talenter. Trivsel og faglighed hænger uløseligt sammen og det legende element er en vigtig tilgang til læring.

 

Rønne Privatskole er en skole med fokus på det kreative/musiske og et højt fagligt niveau. Når eleverne forlader vores skole, skal de være i stand til at kunne se muligheder i forskellige sammenhænge og selvstændigt kunne udvikle og formidle ideer. Da børn har forskellige ressourcer og måder at lære på, er det vigtigt med en differentieret og varieret undervisning præget af en kreative og anerkendende pædagogik.

 

Vi forventer, at eleverne indgår i et dynamisk fællesskab, hvor tolerance og social forståelse er nøgleord i et overskueligt miljø, præget af sammenhold på tværs af klasser, køn og alder. Vi lægger meget vægt på dannelse, forstået som sociale færdigheder, robusthed, interesse i omverdenen og at kunne tage ansvar for sig selv og for omverdenen. Vi har desuden meget fokus på digital dannelse. Eleverne skal rustes til at færdes i en verden, hvor informationsmængden til tider er overvældende og uigennemskuelig og de sociale medier har stor betydning.


Det er vigtigt, at eleverne tager medansvar for egen læring, og det er skolens mål, at denne proces foregår i et åbent og ligeværdigt samspil mellem elev, lærer og forældre. Skolen har en demokratisk ånd, hvor alle der har tilknytning til skolen, føler medejerskab. Skolen skal derfor være rummelig og udvise social ansvarlighed.  

 

Ud over vores klasser fra 0.-9.klasse, så har vi en international 10. klasse, hvor eleverne vokser ekstra meget både socialt, sprogligt og menneskeligt. Rønne Privatskole har også en obligatorisk SFO for 0. – 2.kl. ( 3. – 4.kl. er også velkomne), hvor legen og udvikling af sociale kompetencer og venskaber er i højsædet.

 

Skolens grundpiller er således faglighed, dannelse, kreativitet og trivsel.

 

Rønne Privatskole har stor fokus på at være en attraktiv arbejdsplads for alle ansatte. Medarbejdernes trivsel er tæt forbundet med skolens evne til at sikre kvalitet i det daglige arbejde. Arbejdsmiljøet skal være trygt og udviklende fyldt med dialog og interesse.

 

Rønne Privatskole bekender sig ikke til nogen religiøs eller politisk retning.

 

Vedtaget oktober 2017