Rønne privatskole har 2 elevråd på skolen. Fra 1. - 6.kl. og fra 7. - 10.kl.

Der afholdes møder i elevrådene 1 gang om måneden året rundt.

Her har skolen også mulighed for at tage temperaturen på elevernes trivsel, ikke mindst i forhold til det fysiske arbejdsmiljø

(klasseværelser, legepladser og fælles gangarealer).