1. Enhver på skolen skal lære at vise respekt for andres arbejde.
Derfor skal man:     
a) møde til tiden til alle timer.
b) være klar ved timens begyndelse.
c) undlade at smide papir o.l.
 
2. Enhver skal (lære at) vise respekt for og hensyn til andre.
Derfor skal man:     
a) undlade voldsom leg i klasseværelser.                                
b) tale pænt til hinanden.                                
c) undlade og modarbejde mobning.                   
               
3. Man skal (lære at) vise respekt for andres ting.
Derfor skal man:     
a) behandle skolens inventar med forsigtighed.                              
b) undlade at tegne på bordene.                                
c) sørge for bind om bøgerne.
 
4. Skader på ting erstattes af skadevolderens forældre.
 
5. Praktiske retningslinier:
a) Elever må kun opholde sig i faglokaler, hvis der er en lærer til stede.    
b) Ophold i forhallen og på gangene i fagfløjen er ikke tilladt i frikvartererne.
c) 7.-10.kl. må forlade skolen i 10 og 12-frikvarteret og i mellem- og fritimer.
d) Legearealet bag første fløj er forbeholdt 1. - 4.kl.
e) Sneboldkampe foregår bag fagfløjen på boldbanen for 3. - 10. kl.
Bh. kl - 2 .kl., må have sneboldkamp på arealet mellem bh. kl- og 7. klassefløjen ved bord/bænke området.
f) Telefonsamtaler kun efter tilladelse fra kontoret.
g) Efter ethvert fravær skal der foreligge besked herom (fra hjem/læge/tandlæge).
 
Hver klasse opstiller ca. 5 klasseregler, som udarbejdes af elever og lærere. Disse regler kan annulleres, når de er blevet indarbejdet, hvorefter nye kan opstilles efter behov (dukse, ude/indeordningen, færdsel uden for skolen m.m.).
Farligt legetøj som f.eks. skateboards, rulleskøjter og knive må ikke medbringes