På skolen går der 345 elever.Der er ét spor fra børnehaveklasse til 5. klasse med 23 elever i hver klasse og to spor i 6. - 9. klasse med 24 elever i hver. 10. klasse har 25 elever, som desuden er en internationalpræget klasse.

Skolen, der ligger midt i Rønne, har 28 lærere. Skoledagen starter kl. 8.10 for alle klasser.

Vi har en SFO for børn fra børnehaveklassen til 4. klasse.

 

 
 
Vi har morgensamling, hvor hele skolen samles om fælles information og sang. Klasserne skiftes til at optræde for hinanden.

Vort skoleskema indeholder de samme fag som de fleste andre skoler - dog er der musik og billedkunst til og med 6. klasse.

Vi ønsker at skabe en undervisning, der veksler mellem et solidt fagligt niveau og musisk/kreative aktiviteter. 

 

Undervisningen afsluttes med afgangsprøver i 9. og den udvidede afgangsprøve i 10. klasse.

Børnehaveklassen, 1. og 2. klasse har hvert år fælles indskolingsemner.

 

 
Skolen har et trygt og rart miljø, hvor både store og små elever har glæde af hinanden.
 
Vi ønsker, at elever og lærere er sammen i en atmosfære præget af tolerance, forståelse og gensidig respekt.